7EA8AF0B-B0E3-41D5-966E-152D9B331C52.hei

KOSTEN

Aantal trainingen  Lidmaatschap jeugd 6-17 jaar      Lidmaatschap volwassenen 18>      Kosten seizoenslidmaatschap SBN. 

 

1 x per week                     13,00 euro per maand                                16,70 euro per maand                                  20,00 euro per jaar
2 x per week                     17,35 euro per maand                                22,50 euro per maand                                  20,00 euro per jaar

Ouder en kind survivalrun training kost 70,00 per kwartaal.
Betaal je al contributie aan de club, dan betaal je 15,00 toeslag per kwartaal om deel te kunnen nemen aan de

Ouder en Kind survivalrun trainingen.

Het is noodzakelijk om naast het betalen van contributie om ook lid te worden van Survivalrun Bond Nederland (SBN)
Door dit lidmaatschap ben je verzekerd tijdens de survivalrun trainingen en survivalrun wedstrijden.
Inschrijven kan op de website van de SBN (survivalrun bond Nederland)

Een
aspirantlidmaatschap is geldig voor 1 maand. Dit lidmaatschap loopt automatisch af na 1 maand.
De contributie voor een aspirantlidmaatschap bedraagt 5,00 euro.
Aspirantlidmaatschap is noodzakelijk tijdens het volgen van
proeflessen bij onze club.
Dit lidmaatschap biedt een ongevallen verzekering tijdens survivalrun trainingen en
niet tijdens wedstrijden.